Boys Basketball: Keystone @Buckeye - MedinaGazette
Buckeye's Mikey Novick pushes the ball up the floor against Keystone's Brody Kuhl during the third quarter. (RON SCHWANE / GAZETTE)

Buckeye's Mikey Novick pushes the ball up the floor against Keystone's Brody Kuhl during the third quarter. (RON SCHWANE / GAZETTE)