Boys Basketball: Keystone @Buckeye - MedinaGazette
Buckeye's Justin Canedy shoots over Keystone's Jeremy Gerhardinger during the third quarter. (RON SCHWANE / GAZETTE)

Buckeye's Justin Canedy shoots over Keystone's Jeremy Gerhardinger during the third quarter. (RON SCHWANE / GAZETTE)