Boys Basketball: Keystone @Buckeye - MedinaGazette
Buckeye's Nathan Polidori shoots against Keystone's Jeremy Gerhardinger during the third quarter. (RON SCHWANE / GAZETTE)

Buckeye's Nathan Polidori shoots against Keystone's Jeremy Gerhardinger during the third quarter. (RON SCHWANE / GAZETTE)