Boys Basketball: Keystone @Buckeye - MedinaGazette
Buckeye's Nick Wills shoots over Keystone's Austin Conrad, right, and Brandon Kuhl during the first quarter. (RON SCHWANE / GAZETTE)

Buckeye's Nick Wills shoots over Keystone's Austin Conrad, right, and Brandon Kuhl during the first quarter. (RON SCHWANE / GAZETTE)